SPORTRAAD OOSTKAMP

WELKOM

                  Ambitienota Sportraad Oostkamp    .....meer......                     Privacy     ......meer......

 

SPORTJUWELEN     Doeboek Time-out Tegen Pesten en positieve vibes    ....meer.... 
NIEUWS     Zaterdag  1 mei  2022           14 de    Zwemloop in de Valkaart       ......meer......                                                          
VERGADERINGEN     FIETSACTIE VOOR SCHOLEN                 .......meer .........
 In de kijker     EVENEMENTENPLEIN   OOSTCAMPUS    .....meer  .......
SPORTFLASH     KAMPIOENENHULDE   28 JUNI OM 19.30 UUR  EVENEMENTENPLEIN      ..... Foto's .......     
UW SPORTCLUB

  50 jaar park De Valkaart      ......meer .......

ORGANISATIES    September :   MAAND VAN DE SPORTCLUBS     ..... meer ... ..
BESTUUR       Straatvoetbal    2022                            ...........Folder en foto's..........  
SECTIE-LEDEN                                            
DIVERSE        
REACTIES       
      ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD  11 OKTOBER  DE VALKAART OM 19.00 UUR  

                           Foto's via organisaties  en  sportflash

                             Structuur SPORTRAAD Oostkamp