SPORTRAAD OOSTKAMP

WELKOM

                  Ambitienota Sportraad Oostkamp    .....meer......                     Privacy     ......meer......

 

SPORTJUWELEN     Doeboek Time-out Tegen Pesten en positieve vibes    ....meer.... 
NIEUWS     Maandag  1 mei  2023           15 de    Zwemloop in de Valkaart       ......meer......                                                          
VERGADERINGEN     NIEUWS :            
 In de kijker                                    Evenementen plein                      .......meer ........
SPORTFLASH                                    Nieuwe website gemeente                         http://www.oostkamp.be
UW SPORTCLUB

    CLUBKAMPIOENSCHAP   ZVO                  ....... foto's .........      .......uitslag .......

ORGANISATIES     
BESTUUR     STRAATVOETBAL    2022 / 2023                           ...........Folder en foto's..........  
DIVERSE     
REACTIES     Igos minivoetbal in de Valkaart 12 oktober   .......foto's ......
      ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD  11 OKTOBER  DE VALKAART OM 19.00 UUR  ......foto's.....

                           Foto's via organisaties  en  sportflash

                             Structuur SPORTRAAD Oostkamp